Kalite

Kalite

Kalite Kontrol

Kale İplik, “KALİTE GELECEĞİN GÜVENCESİDİR.” düsturunu kendine ilke edinmiştir.

Tam donanımlı fizik laboratuvarıyla hammadde, yarımamul ve mamul formundaki materyalin tüm proseslerde takibi yapılıp müşteri memnuniyeti en yüksek düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır.

Rejenere Pamuk Karışımlı Renkli İplik ve Ringte sürekli gelişme ve iyileştirmeyi ön planda tutmakla, müşteri taleplerine tam zamanında ve uygun şekilde cevap vermeyi; kalite değerlerini hep daha yukarıya taşımayı; kalite politikası olarak benimsemiştir.

Ar-Ge

Kale İplik, 2011 yılı başından itibaren oluşturulan Ar-Ge birimiyle mevcut makine parkına dönük ilave projeler geliştirmiş ve inovatif çalışmalara başlamıştır. Bu sayede, rejenere iplikte kullanılan elyafın heterojen yapısı nedeniyle iplik üretiminde karşılaşılan sorunlar minimize edilmiş, kalite ve üretim artışı sağlanmıştır.

Kale İplik Ar-Ge birimi sektördeki tüm yenilikleri ve teknolojiyi fuarlar ve çeşitli etkinlikler vasıtasıyla takip etmekte, Üniversitelerle birlikte çalışmalar yapmaktadır.

Ödüllerimiz